Onze balans

En français – in English

medaille-copie

Etterbeek, een groenere gemeente

December 2015 is het drie jaar geleden

dat onze verkozenen hun eed aflegden.

Wat hebben ze al gerealiseerd? Wat gaan ze nog doen?

Met Ecolo-Groen in de meerderheid sinds 2006 is Etterbeek meer…

givebox

Proper
 • Een Netheidsplan 2015-2018 met preventieve maar ook repressieve maatregelen om de voornaamste oorzaken van de netheidsproblemen aan te pakken
 • Etterbeek is al drie jaar proefgemeente voor de inzameling van organisch afval
 • Succes van het project “Adopteer een stadskip” (gooi minder voedsel weg)
 • Vele acties voor afvalvermindering, hergebruik en recyclage:  virtuele weggeefwinkel, steun aan het Repair Café en de Giveboxes

 

060_Gelijkheid

Dynamisch
 • Een eerste Duurzaam Wijkcontract!
 • Tussen 2014 en 2018 20 miljoen euro om de “Jacht-Gray”-wijk nieuw leven in te blazen
 • Allerlei projecten van de gemeente en de verenigingen in de wijk :
 • Bouw van een dertigtal “sociale” passiefwoningen
 • Restauratie van het Haphuis en het Happark
 • Investering in een nieuwe kinderkribbe
 • Oprichting van een collectieve en solidaire spaargroep (GECS) voor het verwerven van een woning in eigendom.

tirelire

Zuinig
 • Minder energieverbruik en minder uitstoot van CO2 dankzij PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie)
 • Jaarlijkse besparing van duizenden euro’s in alle gemeentegebouwen
 • Enkele voorbeelden :
 • Zonnepanelen op het dak van het Sportcentrum
 • Regenputten en isolatiewerken
 • “Intelligente” verlichting (detectoren) in de scholen
 • Passief Paviljoen (gepland) voor de school “Paradis des Enfants”

egal

Gelijk
 • Vele acties om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en vrouwenrechten te bevorderen :
 • Vormingen zelfverdediging
 • Aanneming van het Europees Handvest voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Schrijfateliers, films, concerten, vormingen en een colloquium over intra-familiaal geweld
 • Oprichting van een Adviesraad Gelijkheid Vrouwen-Mannen.

potager

Duurzaam
 • Een echte strategie inzake duurzame ontwikkeling en duurzame voeding
 • Ontwikkeling van de Participatieve Tuinen: jaarlijks activiteitenprogramma en biologische moestuin van 1000 m2 waar opleidingen worden georganiseerd
 • Label “eco-dynamische onderneming” voor de gemeente
 • Meer dan 100 ateliers, activiteiten en lezingen over duurzame voeding
 • Verschillende edities van de “Challenge duurzame voeding”
 • Een “Kit Duurzaam tafelen met de buren” en een SAGAL (Solidaire Aankoopgroep van Agro-ecologische Landbouw) voor het gemeentepersoneel
 • Succes van de Lokale Agenda 21 en de energiepremies

050Mobiliteit002

Aangenaam
 • Uitgebreid plan voor het vernieuwen van de voetpaden
 • Voorbeeldige heraanleg van 2 sites : het Koning-Overwinnaarplein en de Hansen-Soulielaan
 • Milieuvriendelijk onderhoud van de openbare ruimte zonder pesticiden
citoyens1
Solidair
 • Onder impuls van de groenen heeft de gemeenteraad een motie gestemd die Etterbeek TTIP-vrij verklaart (tegen het Transatlantisch handelsverdrag)
 • Een motie “COP21” waarmee de gemeente zich engageert om meer te doen tegen de klimaatopwarming

cartable

En morgen ?

Met Ecolo-Groen in de meerderheid weet u zeker dat de volgende dossiers op de voet worden gevolgd :

 • De heraanleg van het Jourdanplein (eind 2016 – begin 2017)
 • Een (meer) evenwichtige verdeling van de openbare ruimte voor alle verplaatsingswijzen, met bijzondere aandacht voor de “actieve” of “zachte” modi
 • De toekomst van de site van de federale kazernes op het grondgebied van Etterbeek en Elsene (op middellange of lange termijn)
 • Een nieuwe bestemming voor de site van het huidige gemeentehuis na de verhuizing van de gemeentediensten naar de Jachthof (voorzien in 2018)
 • Alles wat verband houdt met de bevolkingsgroei, zoals huisvesting, crèches/scholen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, sportieve en culturele infrastructuur, enz.

 

En alle projecten die u samen met ons op poten kunt zetten! Hebt u ideeën en voorstellen, kom er met ons over praten op de avond van 5 februari 2016.

U kunt onze brochure hier downloaden. ​Leest u ze liever op papier? Neem dan contact met ons op.

Als u wilt weten wat Ecolo-Groen in de andere Brusselse gemeentes doet waar we in de meerderheid zitten, kunt ​u naar dit filmpke kijken.